حادثه ای که ممکن بود خطرساز شود

خاک کویر از حادثه دیگر در خط راه آهن زواره جلوگیری کرد.

هنوز یک ماه از نجات جان مسافران قطار بندرعباس_تهران توسط احمد شهرابی ساربان فداکار شهرابی به دلیل واژگونی تریلر بر روی راه آهن شهر زواره اصفهان و فوت راننده و مصدومیت کمک راننده _ تهران نگذشته است که امروز بار دیگر در همان نقطه واژگونی نصف و نیمه تریلر دیگر که خاک های کویر به داد راننده رسیده بود و از واژگونی کامل آن جلوگیری کرده بود اتفاق افتاد و درست چند سانتیمتر به ریل راه آهن خاک های کویر زواره از افتادن و واژگونی تریلر روی خط راه آهن و ایجاد حادثه ناگوار دیگر برای مسافران قطار در این مسیر جلوگیری کرد.

محمود حبیب پور یکی از کارکنان راه آهن زواره با اعلام این خبر به ایسنا گفت: این اتفاق درست در همان نقطه ای که یک ماه پیش رخ داد و اقای شهرابی با اطلاع دادن به مسوولان از وقوع حادثه ای بزرگ جلوگیری کرد اتفاق افتاد ولی به خیر گذشت و تریلری درست در دو متری خط راه آهن متوقف شد.

وی علت ایجاد این گونه حوادث در این نقطه و امکانات ایجاد خطر برای قطارهای این مسیر را پیچ خطرناک و غیراستاندار جاده زواره _ انارک عنوان و خواستار رسیدگی مسوولان به این مساله شد.