بارسلونا بیشترین بودجه تاریخ فوتبال را تصویب کرد

مجمع اعضای رسمی بارسلونا بودجه فصل ۱۷-۲۰۱۶ با مبلغ ۶۹۵ میلیون یورو را تصویب کرد.

وبسایت نود:  برای تصویب این بودجه ۷۷۱ رای موافق ، ۴۵ رای مخالف و ۴۶ رای ممتنع تصویب شد. اسکار گرائو، مدیر اجرایی بارسلونا گفت که بیشترین بودجه تاریخ فوتبال ثبت شده است.

کارلوس توسکتس، مدیر کمیسیون اقتصادی بارسلونا هشدار داد که بارسلونا باید بودجه خود را افزایش بدهد تا بتواند قرارداد بازیکنان تیم اصلی را تمدید کند.

گزارش مشکل
بارسلونابودجه