چهارمین دختر حادثه آتش سوزی زاهدان هم فوت کرد

محمد خرم نماینده ویژه وزیر آموزش و پرورش که برای بررسی حادثه آتش سوزی دانش آموزان به زاهدان سفر کرده است لحظاتی پیش خبر داد که چهارمین دانش آموز هم بر اثر این آتش سوزی جان باخته است.

محمد خرم نماینده ویژه وزیر آموزش و پرورش که برای بررسی حادثه آتش سوزی دانش آموزان به زاهدان سفر کرده، خبر داد که لحظاتی پیش چهارمین دانش آموز هم بر اثر این آتش سوزی جان باخت.

منبع : رویداد24

لینک کوتاه