مرد افغان همسر انگلیسی و مادرش را به شکل فجیعی کشت!

گزارش‌های پلیس اسکاتلندیارد نشان می‌دهد اجساد اودس رانه 22 ساله و مادرش خائولا 49 ساله در خانه‌شان واقع در غرب میدلندز پیدا شده است.

مرد افغان وقتی دریافت همسر بریتانیایی‌اش راز او را فهمیده در اقدامی هولناک او و مادرش را به شکل فجیعی به قتل رساند.

به‌گزارش ایران به نقل از دیلی میل، متهم «تارین جانباز»21 ساله که در افغانستان زن و 3 فرزند داشت پس از مهاجرت به بریتانیا با یک زن بریتانیایی ازدواج کرد.

اما مدتی بعد همسر بریتانیایی وی به راز شوهرش پی برد و تصمیم به جدایی از او گرفت اما «تارین» قصد جانش را کرد.

گزارش‌های پلیس اسکاتلندیارد نشان می‌دهد اجساد «اودس رانه» 22 ساله و مادرش «خائولا» 49 ساله در خانه‌شان واقع در غرب میدلندز پیدا شده است.