آتش سوزی مرگبار مدرسه دخترانه در زاهدان

صبح امروز مرکز آموزشی اسوه حسنه در خیابان مصطفی خمینی ۲۳ زاهدان طعمه حریق شد.

خبرگزاری ایرنا: صبح امروز مرکز آموزشی اسوه حسنه در خیابان مصطفی خمینی ۲۳ زاهدان طعمه حریق شد.

در این حادثه متاسفانه ۳ دانش آموز این مدرسه دخترانه غیر انتفاعی به نام های صبا عربی، مونا خسرو پرست و مریم نوکندی با وجود تلاش پزشکان به علت شدت سوختگی فوت کردند و حال یکتا میرشکار، چهارمین مصدوم این حادثه، نیز وخیم گزارش شده است.

این دانش آموزان دچار سوختگی بالای ۹۰ درصد بودند.

آتش سوزی مرگبار مدرسه دخترانه در زاهدانآتش سوزی مرگبار مدرسه دخترانه در زاهدانآتش سوزی مرگبار مدرسه دخترانه در زاهدانآتش سوزی مرگبار مدرسه دخترانه در زاهدانآتش سوزی مرگبار مدرسه دخترانه در زاهدانآتش سوزی مرگبار مدرسه دخترانه در زاهدانآتش سوزی مرگبار مدرسه دخترانه در زاهدانآتش سوزی مرگبار مدرسه دخترانه در زاهدانآتش سوزی مرگبار مدرسه دخترانه در زاهدانآتش سوزی مرگبار مدرسه دخترانه در زاهدانآتش سوزی مرگبار مدرسه دخترانه در زاهدانآتش سوزی مرگبار مدرسه دخترانه در زاهدانآتش سوزی مرگبار مدرسه دخترانه در زاهدانآتش سوزی مرگبار مدرسه دخترانه در زاهدانآتش سوزی مرگبار مدرسه دخترانه در زاهدان