عاملان شکستن شیشه اتوبوس‌های مشهد به دام افتادند

این پرونده هم اکنون در مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد تحت رسیدگی قرار دارد و در صورت اعلام گذشت شاکیان، دیگر مراحل قانونی را طی خواهد کرد.

چهار جوان و نوجوان که به خاطر روکم کنی شیشه اتوبوس‌های بی آر تی را می‌شکستند، با صدور دستورات ویژه قضایی و تلاش نیرو‌های انتظامی مشهد دستگیر شدند.


به گزارش  خراسان، از چند ماه قبل، گزارش‌هایی از شرکت اتوبوسرانی به پلیس می‌رسید که محتویات آن نشان می‌داد افرادی با سنگ پرانی یا پرتاب اشیای دیگر، به شکستن شیشه اتوبوس‌های بی آر تی در مسیر بولوار طبرسی اقدام می‌کنند. در پی افزایش این سنگ پرانی‌ها و تشکیل پرونده قضایی، نیرو‌های عملیاتی پلیس مشهد وارد عمل شدند و با کسب مجوز‌های قضایی به ردزنی عاملان «سنگ پرانی» پرداختند.

گزارش حاکی است، بعد از جمع آوری اطلاعات با استفاده از شگرد‌های تخصصی و پلیسی، در نهایت ماموران انتظامی موفق شدند چهار جوان و نوجوان را که فقط به خاطر هیجانات دوران نوجوانی و روکم کنی در نشانه‌گیری، به سوی اتوبوس‌های بی آر تی سنگ پرانی می‌کردند شناسایی و دستگیر کنند.

معاون دادستان مشهد روز گذشته با تایید این خبر به خراسان گفت: ماجرای سنگ پرانی به اتوبوس‌های بی آرتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود و احتمال داشت مسافرانی در این گونه حوادث آسیب جدی ببینند یا خدای ناخواسته حادثه تلخ دیگری رخ دهد به همین دلیل موضوع با جدیت از سوی بازپرس شعبه ۴۱۱ دادسرای عمومی و انقلاب پیگیری شد و با صدور دستورات ویژه‌ای از سوی قاضی پرونده، نیرو‌های انتظامی برای شناسایی و دستگیری متهمان اقدام کردند، اما وقتی ماجرا به طور دقیق در دادسرا مورد بررسی قرار گرفت مشخص شد که چند جوان و نوجوان به دلیل برخی هیجانات و غرور بی جا با تفریحات کاذب، به این عمل مجرمانه دست زده اند.

قاضی سیدجواد حسینی تاکید کرد: این پرونده هم اکنون در مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد تحت رسیدگی قرار دارد و در صورت اعلام گذشت شاکیان، دیگر مراحل قانونی را طی خواهد کرد.