نخستین تصاویر مدرسه‌ای که در آتش سوخت

یک واحد آموزشی پیش دبستانی و دبستان غیرانتفاعی صبح امروزسه شنبه در زاهدان طعمه حریق شد.متاسفانه در این حادثه 2 کودک جان باختند.

خبرگزاری ایرنا: یک واحد آموزشی پیش دبستانی و دبستان غیرانتفاعی صبح امروزسه شنبه در زاهدان طعمه حریق شد.متاسفانه در این حادثه 2 کودک جان باختند.

نخستین تصاویر مدرسه‌ای که در آتش سوختنخستین تصاویر مدرسه‌ای که در آتش سوختنخستین تصاویر مدرسه‌ای که در آتش سوختنخستین تصاویر مدرسه‌ای که در آتش سوختنخستین تصاویر مدرسه‌ای که در آتش سوختنخستین تصاویر مدرسه‌ای که در آتش سوختنخستین تصاویر مدرسه‌ای که در آتش سوختنخستین تصاویر مدرسه‌ای که در آتش سوختنخستین تصاویر مدرسه‌ای که در آتش سوختنخستین تصاویر مدرسه‌ای که در آتش سوخت