ثبت تصاویر پرنده کمیاب در خائیز

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کهگیلویه گفت: برای نخستین بار پرنده "بوچانگا خاکستری" در منطقه حفاظت شده خائیز مشاهد و محیط بانان موفق به ثبت حضور آن شدند.

روح الله عزیزی دژکوه در جمع خبرنگاران افزود: جمعه 23 آذر ماه 97حضور پرنده ای کمیاب توجه مسئول منطقه حفاظت شده خائیز  را به خود جلب می کند.

وی اظهار کرد: هدایت الله دیدبان مسئول منطقه موفق می شود از این پرنده به تعداد اندک تصاویری را ثبت نماید.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کهگیلویه خاطرنشان کرد: پس از ثبت تصاویر و تحقیق در خصوص این پرنده معلوم شد، این پرنده بوچانگا نام دارد که تاکنون منحصرا" در جنوب شرق کشور هرمزگان و بلوچستان آن هم به تعداد بسیار اندک ثبت شده است.

عزیزی تصریح کرد: تحقیقات بیشتر در خصوص این پرنده نشان از آن دارد که ثبت این پرنده از سال 92 به بعد با همکاری تحقیقاتی یک تیم داخلی و خارجی پرنده شناسی شکل گرفته و به لیست پرندگان ایرانی اضافه شده است .

به گزارش ایسنا، ثبت حضور این پرنده پس از مشاهده عقاب دو برادر و جغد ماهیخوار در کنار پلنگ و سایر گونه ها در منطقه حفاظت شده خائیز نشان از تنوع و غنای زیستی بالای این منطقه است و اهمیت و ارزش حفاظتی آن را به خوبی نشان می دهد.

گفتنی است، پس از مشاهده پرنده و ارسال تصاویر برای اساتید پرنده شناس دانشگاه یاسوج  تیم پرنده شناس بر صحت و سقم عکس و اطلاعات مندرج در خبر صحه گذاشتند.

به گزارش ایسنا، بوچانگا خاکستری پرنده ای بسیار کمیاب است که برای نخستین بار در کیش و دومین بار در بندرعباس مشاهده شده است. ثبت تصاویر این پرنده با همکاری گروه مشترک ایرانی و خارجی از سال 92 به بعد شکل گرفته است.