قطع غیرقانونی درختان جنگلی منطقه حفاظت‌شده

​رییس اداره حفاظت محیط زیست شفت گفت: از عموم مردم خواستاریم در صورت مشاهده فعالیت غیرقانونی قاچاقچیان چوب مراتب را به یگان‌های حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی گزارش دهند.

رضا زمانی گفت: در راستای کنترل و مبارزه با قاچاق محصولات فرآورده جنگلی در منطقه حفاظت شده گشت رودخان و سیاهمزگی طی گشت مشترک یگان های حفاظت محیط زیست شفت و منابع طبیعی، شخصی که اقدام به قطع غیرقانونی درختان جنگلی در منطقه حفاظت شده کرده بود، شناسایی و دستگیر شد. متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

وی افزود: منطقه حفاظت‌ شده گشت رودخان و سیاهمزگی دارای وسعت 33 هزار هکتار است که حدود 15 هزار هکتار از آن در حوزه شهرستان شفت قرار دارد و هرگونه قطع درختان جنگلی در منطقه حفاظت شده ممنوع است.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره حفاظت محیط زیست شفت، رییس اداره حفاظت محیط زیست شفت تصریح کرد: از عموم مردم خواستاریم در صورت مشاهده فعالیت غیرقانونی قاچاقچیان چوب مراتب را به یگانهای حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی گزارش دهند.