زمین دهان باز کرد و وانت بار را بلعید

بعد از ظهر دیروز، شنبه، سست بودن زمین و فرو نشست آسفالت کوچه‌ای در خیابان هلال احمر باعث فرو رفتن خودرو وانت‌بار در گودال شد.

پایگاه خبری 125: بعد از ظهر دیروز، شنبه، سست بودن زمین و فرو نشست آسفالت کوچه‌ای در خیابان هلال احمر باعث فرو رفتن خودرو وانت‌بار در گودال شد.

این حادثه در میدان رازی، خیابان هلال احمر، کوچه امامی رخ داد و یک دستگاه وانت‌بار در داخل کوچه پارک شده بود که به یکباره آسفالت کوچه در زیر این خودرو فروکش کرد و حفره ای در این محل ایجاد شد. به دنبال این حادثه، قسمت جلوی وانت‌بار کاملا به داخل این گودال فرو رفت و در همان محل گیر افتاد. آتش نشانان با بکارگیری جرثقیل خودروی نجات، این وسیله نقلیه را از داخل گودال بیرون کشیده و آن را تحویل مالک خودرو دادند.

زمین دهان باز کرد و وانت بار را بلعیدزمین دهان باز کرد و وانت بار را بلعیدزمین دهان باز کرد و وانت بار را بلعیدزمین دهان باز کرد و وانت بار را بلعیدزمین دهان باز کرد و وانت بار را بلعید