فیلم | عذاب جدید برای محبوبیت در شبکه‌های اجتماعی

در این ویدیو فردی با درست کردن یک مسیر جالب، ساندویچ هات داگش را خورد بدون اینکه به آن دست بزند.

نمایش بیشتر