بنز لاکچری در میدان بهارستان جزغاله شد

موتور یک دستگاه بنز در میدان بهارستان خیابان صفی علیشاه، به علت نامعلومی طعمه حریق شد.

برترین ها: موتور یک دستگاه بنز در میدان بهارستان خیابان صفی علیشاه، به علت نامعلومی طعمه حریق شد.

بنز لاکچری در میدان بهارستان جزغاله شدبنز لاکچری در میدان بهارستان جزغاله شدبنز لاکچری در میدان بهارستان جزغاله شدبنز لاکچری در میدان بهارستان جزغاله شدبنز لاکچری در میدان بهارستان جزغاله شد