میانگین سنی زندانیان مهریه در گلستان

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: میانگین سنی افرادی که به علت ناتوانی در پرداختن مهریه در گلستان زندانی هستند، 34 سال است.

هادی هاشمیان افزود: در پی بخشنامه رئیس قوه قضاییه، به همه حوزه های قضایی استان اعلام کرده ایم، بررسی درخواست های تقسیط مهریه این افراد را در اولویت قرار دهند.

وی تاکید کرد: روسای دادگستری ها باید شخصا بر روند اجرای این بخشنامه و بررسی اعسار متقاضیان نظارت کنند.

این مقام ارشد قضایی استان ابراز امیدواری کرد که با اجرای این بخشنامه، بستر برای آزادی زندانیان مهریه فراهم و از زندانی شدن افرادی که به دلیل افزایش ناگهانی قیمت سکه در پرداخت مهریه دچار مشکل شده اند، جلوگیری شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از دادگستری گلستان، مهرماه امسال رئیس قوه قضاییه در پی افزایش غیر متعارف قیمت سکه طلا در بخشنامه ای از روسای کل دادگستری استان های سراسر کشور خواست ترتیبی اتخاذ شود تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت به این پرونده ها رسیدگی و مهلت‌های بازپرداخت سکه را متناسب با وضعیت مالی محکومٌ‌علیه افزایش دهند تا از زندانی شدن آنان جلوگیری شود.