آتش‌سوزی برج ۱۱ طبقه در غرب تهران

ساعت ۱۷:۳۲ دیروز، جمعه، آتش‌سوزی آپارتمان مسکونی در برج ۱۱ طبقه عرفان در میدان خلیج فارس، خیابان جوزانی به آتش نشانی تهران گزارش شد.

پایگاه خبری آتش نشانی125: ساعت ۱۷:۳۲ دیروز، جمعه، آتش‌سوزی آپارتمان مسکونی در برج ۱۱ طبقه عرفان در میدان خلیج فارس، خیابان جوزانی به آتش نشانی تهران گزارش شد.

در محل حادثه یک برج مسکونی ۱۱ طبقه مشاهده می شد که در طبقه نهم آن یک واحد مسکونی ۲۵۰ متری از قسمت اتاق خواب به مساحت ۱۵ متر مربع کاملا شعله ور شده بود. با توجه به قابل اشتعال بودن مواد و وجود سقف های یونولیتی، آتش سوزی به سرعت از طریق سقف در حال سرایت به کل واحد و طبقات دیگر بود.

در این حادثه تعداد زیادی از ساکنان در طبقات برج محبوس شده بودند که همزمان با اطفای حریق، گروهی از آتش نشانان به طبقات بالاتر رفتند و ساکنان را به خارج از ساختمان و مکان امن منتقل کردند.

آتش‌سوزی برج ۱۱ طبقه در غرب تهرانآتش‌سوزی برج ۱۱ طبقه در غرب تهرانآتش‌سوزی برج ۱۱ طبقه در غرب تهرانآتش‌سوزی برج ۱۱ طبقه در غرب تهرانآتش‌سوزی برج ۱۱ طبقه در غرب تهرانآتش‌سوزی برج ۱۱ طبقه در غرب تهرانآتش‌سوزی برج ۱۱ طبقه در غرب تهرانآتش‌سوزی برج ۱۱ طبقه در غرب تهرانآتش‌سوزی برج ۱۱ طبقه در غرب تهرانآتش‌سوزی برج ۱۱ طبقه در غرب تهرانآتش‌سوزی برج ۱۱ طبقه در غرب تهرانآتش‌سوزی برج ۱۱ طبقه در غرب تهران