نجات ۱۰ هزار زیستمند گرفتار در رودخانه بشار یاسوج

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: با همکاری شهرداری پاتاوه ۱۰ هزار قطعه زیستمند گرفتار در بند انحرافی رودخانه بشار از مرگ حتمی نجات پیدا کردند.

محسن جعفری نژاد بسطامی افزود: نزول رحمت الهی طی مدت اخیر منجر به  افزایش موقتی دبی آب رودخانه بشار شده بود و افزایش موقتی دبی آب باعث شده بود، بندهای انحرافی در محدودهایی از رودخانه بشار ایجاد شود.

وی تصریح کرد: با کاهش دبی آب رودخانه بیش از ۱۰ هزار قطعه زیستمند، در بندهای انحرافی ایجاد شده در نزدیکی روستای"سمرون" شهرستان دنا گرفتار شده بودند.

به گزارش ایسنا، وی ضمن تشکر از مجموعه عوامل شهرداری پاتاوه در همکاری با محیط زیست برای نجات این زیستمندان اضافه کرد: با تلاش کارشناسان و محیط بانان شهرستان دنا، جامعه محلی و شهرداری پاتاوه نزدیک به ۱۰هزار قطعه زیستمند گرفتار در بند انحرافی، با بازگشایی مسیر و بازگشت مجدد به رودخانه بشار از مرگ حتمی نجات یافتند.