ریزش آوار ساختمان قدیمی در سبزه میدان

عصر دیروز سه شنبه (۲۰ اذر) یک ساختمان قدیمی دو طبقه در سبزه میدان تهران ریزش کرد؛ در این حادثه خوشبختانه کسی آسیب ندیده است.

خبرگزاری میزان: عصر دیروز سه شنبه (۲۰ اذر) یک ساختمان قدیمی دو طبقه در سبزه میدان تهران ریزش کرد؛ در این حادثه خوشبختانه کسی آسیب ندیده است.

ریزش آوار ساختمان قدیمی در سبزه میدانریزش آوار ساختمان قدیمی در سبزه میدانریزش آوار ساختمان قدیمی در سبزه میدانریزش آوار ساختمان قدیمی در سبزه میدانریزش آوار ساختمان قدیمی در سبزه میدانریزش آوار ساختمان قدیمی در سبزه میدانریزش آوار ساختمان قدیمی در سبزه میدانریزش آوار ساختمان قدیمی در سبزه میدانریزش آوار ساختمان قدیمی در سبزه میدان