بادامچی: احزاب و انجمن‌ها پشتوانه قوی برای کادرسازی هستند

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر لزوم کادرسازی و تقویت افراد در انجمن‌ها و ان‌جی‌اوها گفت: نمی‌توان با اهرم قانون افراد را ملزم به کادرسازی کرد. باید قبل از آن انجمن‌ها و احزاب را قوی کرد تا آنها نیروهای لازم را تربیت کرده که بتوانند با در دست گرفتن مسئولیت امور را به بهترین نحو انجام دهند.

محمدرضا بادامچی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر «لزوم کادرسازی و تقویت افراد در انجمن‌ها و ان‌جی‌اوها» گفت: نمی‌توان با اهرم قانون افراد را ملزم به کادرسازی کرد. باید قبل از آن انجمن‌ها و احزاب را قوی کرد تا آنها نیروهای لازم را تربیت کرده که بتوانند با در دست گرفتن مسئولیت امور را به بهترین نحو انجام دهند.

محمدرضا بادامچی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد:‌ تجربه دنیا نشان می‌دهد که وجود انجمن‌ها و ان‌جی‌اوها و احزاب قوی برای کشور ضروری است؛ آنها می‌توانند افراد را تربیت کرده و کادرسازی کنند.

وی توضیح داد: اگر احزاب و انجمن‌ها قوی باشند به تبع آن اشتغال هم افزایش پیدا می‌کند. در نبود انجمن‌ها با فقدان کادرسازی مواجه هستیم؛ به طوری که همه چشم‌شان را به کارهای دولتی دوخته که سمتی پیدا کرده و سپس بازنشسته شده و با حقوق بازنشستگی به اموراتشان بپردازند. حال این که باید افراد به گونه‌ای تربیت شوند که بعد از مدتی خودشان ترک کار کرده و به دنبال کارآفرینی باشند؛ چون هر چقدر هم که فرد قوی باشد باید از ماندن در یک جای ثابت پرهیز کرده و به بالندگی بپردازد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اگر چنین چیزی در ذهن مردم وجود نداشته باشد الزام قانون هم کارساز نیست کما این که قوانین متعددی داریم که اجرا نمی‌شود! پس باید به جای قانون‌گذاری این موضوع در جامعه جا بیفتد که انجمن‌ها و احزاب به تربیت نیروهای انسانی بپردازند. آن‌ها منبع کادرسازی و آموزش نیروها برای استفاده از افراد بخصوص جوانان هستند.