تروریستی که خود را در چابهار منفجر کرد

گروهک انصار الفرقان تصویر 'عبدالله عزیزی' مهاجم تروریستی انفجار چابهار را منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان: گروهک انصار الفرقان تصویر 'عبدالله عزیزی' مهاجم تروریستی انفجار چابهار را منتشر کرد.

تروریستی که خود را در چابهار منفجر کرد