محب‌علی: جامعه بین‌الملل تمایل بیشتری به حقوق فلسطینی‌ها دارد

مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت امور خارجه با تاکید بر این‌که قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل عموما به نفع فلسطینی‌هاست، گفت: این امر نشان می‌دهد جامعه بین‌الملل تمایل بیشتری به حقوق فلسطینی‌ها دارد و قطع‌نامه‌ها نیز به نفع حقوق تردیدناپذیرمردم فلسطین است.

پرچم فلسطین

مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت امور خارجه با تاکید بر این‌که «قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل عموما به نفع فلسطینی‌هاست»، گفت: این امر نشان می‌دهد جامعه بین‌الملل تمایل بیشتری به حقوق فلسطینی‌ها دارد و قطع‌نامه‌ها نیز به نفع حقوق تردیدناپذیرمردم فلسطین است.

قاسم محب‌علی در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی خود از رد پیش‌نویس قطعنامه ضد فلسطینی پیشنهادی آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل اظهار کرد: معمولا در مجمع عمومی قطعنامه‌ای وجود ندارد که آمریکایی‌ها توانسته باشند علیه فلسطین و به نفع رژیم صهیونیستی پیش برده باشند، در حالی که در شورای امنیت بر عکس بوده و به دلیل حق وتو و حضور قدرت‌های بزرگ وضعیت معکوس است.

وی افزود: در مجمع عمومی اگر کشورهای دنیا از رای یکسانی برخوردار هستند اما در شورای امنیت قضیه متفاوت است و تاکنون فقط یک بار آن هم در زمان اوباما، آمریکایی‌ها موافقت کردند تا قطعنامه‌ای  علیه رژیم صهیونیستی تصویب شود که آن نیز مربوط به شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری بود.

این تحلیل‌گر مسائل خاورمیانه با بیان این‌که «در شورای امنیت معمولا قطعنامه‌ها علیه فلسطین است»،‌ گفت:‌ این وضعیت از زمان تشکیل اسرائیل و حتی جنگ جهانی دوم ثابت بوده و تا به حال در مجمع عمومی تغییری نداشته و در مجمع عموما قطعنامه‌هایی تصویب می‌شود که به نفع حقوق تردیدناپذیر مردم فلسطین است و همواره هم آمریکا و تعدادی دیگر از کشورها به این قطعنامه‌ها رأی منفی داده‌اند.

مدیر کل پیشین بخش خاورمیانه وزارت امور خارجه در ادامه خاطرنشان کرد: معمولا در مجمع عمومی جریان اکثریت به نفع فلسطینی‌ها بوده که تاثیر روانی بر افکار عمومی دارد و نشان می‌دهد جامعه بین‌الملل بر خلاف گرایش به قدرت‌های بزرگ مانند آمریکا،‌ انگلیس و ...تمایل بیشتری به حقوق فلسطینی‌ها دارد.