گفت و شنود/ وتن دسته‌دار

گفتم: ‌ای عوام! این جماعت چه می‌دانند وطن چیه؟! به یارو گفتند؛ با وطن جمله بساز، گفت؛ رفتم حموم و تنم را شستم! گفتند؛ منظورمون وطن با ط دسته داره. گفت؛ اتفاقا با تی دسته‌دار تنم رو شستم!

گفت و شنود

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان گفت و شنود امروز خود را به موضوع واکنش لیبرال های داخلی به اعتراضات گسترده مردم در فرانسه اختصاص داد و نوشت:

گفت: درحالی که اعتراض گسترده مردم فرانسه به حاکمیت این کشور، نظام سرمایه‌داری و لیبرال‌های مفت‌خور غربی را به وحشت ‌انداخته و دولت فرانسه برای سرکوب مردم ۹۰ هزار تن از نیروهای پلیس و ارتش را به خیابان‌ها آورده است روزنامه‌های زنجیره‌ای لام تا کام در این‌باره خبر و گزارشی نمی‌دهند!


گفتم: عمو یادگار! خوابی یا بیدار؟! خبرگزاری دولت پا را فراتر گذاشته و در این حال و هوا مصاحبه‌ای با یک زوج هنری فرانسوی را پوشش داده و در ضمن نوشته است که رویکرد فرانسه رویکرد همراهی و همکاری با ایران است!


گفت: فرانسه‌ای که میزبان تروریست‌های منافق است؟ به تروریست‌های تکفیری اجازه حمله به سفارت کشورمان را داده است؟ حاضر نیست سفیر برای ایران معرفی کند؟ دیپلمات ما را اخراج کرده است؟ درپی قطعنامه علیه کشورمان است؟ و ده‌ها جنایت دیگر که علیه کشورمان مرتکب شده، رویکرد همکاری با ایران را دارد؟!


گفتم: آن‌وقت همین مدعیان اصلاحات وقتی یک جاسوس غربی در ایران بازداشت می‌شود در حمایت از او یقه چاک می‌کنند و ورق سیاه می‌کنند!


گفت: یعنی به وطنشان هم پایبند نیستند؟!


گفتم: ‌ای عوام! این جماعت چه می‌دانند وطن چیه؟! به یارو گفتند؛ با وطن جمله بساز، گفت؛ رفتم حموم و تنم را شستم! گفتند؛ منظورمون وطن با ط دسته داره. گفت؛ اتفاقا با تی دسته‌دار تنم رو شستم!