سامانی گمانه زنی ها پیرامون معرفی استانداران پیشنهادی را تکذیب کرد

سامانی گمانه زنی ها پیرامون معرفی استانداران پیشنهادی راتکذیب کرد

سخنگوی وزارت کشور گمانه زنی ها پیرامون معرفی استانداران پیشنهادی را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی سخنگوی وزارت کشور، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور گمانه زنی های منتشر شده در برخی سایت ها و شبکه های مجازی پیرامون معرفی استانداران پیشنهادی به دولت را تکذیب کرد و در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: گمانه زنی های منتشر شده در برخی سایت ها و شبکه های مجازی در خصوص معرفی استانداران پیشنهادی ⁧ وزارت کشور ⁩ به دولت صحیح نیست؛ روند بررسی گزینه های پیشنهادی همچنان ادامه دارد که پس از تکمیل این فرآیند، ⁧ استانداران ⁩ پیشنهادی به هیأت دولت معرفی می شوند.