دیدار وزیر فرهنگ و توریسم ترکیه با کاردار سفارت ایران در آنکارا

وزیر فرهنگ و توریسم ترکیه گفت:می‌توان به گونه‌ای همکاری دو کشورررا گسترش داد که اتباع دو کشور بتوانند برای حداقلً ۷۲ ساعت بدون گذرنامه به ایران و یا ترکیه تردد کنند .

دیدار وزیر فرهنگ ترکیه با کاردار ایران

وزیر فرهنگ و توریسم ترکیه گفت:می‌توان به گونه‌ای همکاری دو کشورررا گسترش داد که اتباع دو کشور بتوانند برای حداقلً ۷۲ ساعت بدون گذرنامه به ایران و یا ترکیه تردد کنند .

به گزارش ایسنا،وزیر فرهنگ و توریسم ترکیه در دیدار با محرابی کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا و نیز رایزن فرهنگی سفارت کشورمان حذف روادید میان دو کشور را گام مهمی در گسترش صنعت توریسم فی مابین ایران و ترکیه بیان  کرد.

وی تاکید کرد:  در این مسیر  می‌توان به گونه‌ای همکاری را گسترش داد که اتباع  دو کشور بتوانند برای حداقلً 72 ساعت بدون گذرنامه به ایران و یا ترکیه تردد کنند.