احتمال برکناری نخست وزیر فرانسه قوت گرفت

عصر ایران به نقل از اسکای نیوز عربی نوشت که احتمال برکناری نخست وزیر فرانسه وجود دارد.

عصر ایران به نقل از اسکای نیوز عربی نوشت که احتمال برکناری نخست وزیر فرانسه وجود دارد.

رسانه های فرانسوی گزارش دادند که مکرون با هدف آرام کردن معترضان تصمیم به برکناری نخست وزیر خود گرفته است.