نمی‌دانم ملاک منتقدان از طرح بعضی نقدها چیست/ تحریم‌های امریکا از سوی وزیر صمت در حال پیگیری است

ایلنا: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ۴۰ روز زمان خوبی برای ارزیابی عملکرد وزیر یک وزارتخانه وسیع مثل وزارت صمت نیست.

مسعود پزشکیان در گفت‌وگو با ایلنا:

نمی‌دانم ملاک منتقدان از طرح بعضی نقدها چیست/ تحریم‌های امریکا از سوی وزیر صمت در حال پیگیری است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ۴۰ روز زمان خوبی برای ارزیابی عملکرد وزیر یک وزارتخانه وسیع مثل وزارت صمت نیست.

مسعود پزشکیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر اینکه اولویت همه دستگاه‌ها و سازمان‌های اقتصادی بازبینی شرایط کشور برای کم اثر کردن تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه نظام جمهوری اسلامی است، گفت: اینکه همه توجه و توقع‌مان را به سمت یک وزارتخانه مشخص مثل وزارت صمت ببریم، درست نیست چراکه دور زدن تحریم‌‌‌ها فقط متوجه یک وزیر نیست و عزم ملی می‌‌خواهد.

وی با اشاره به نقدهای پراکنده‌ای که از عملکرد و سبک مدیریتی وزرای جدید دولت مطرح می‌‌‌شود، اظهار داشت: حضور وزرای جدید هنوز به دو ماه هم نمی‌رسد و من نمی‌دانم ملاک منتقدان از طرح بعضی نقدها چیست.

نماینده تبریز در مچلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نقد منصافانه و دلسوزانه قطعا راهگ‌شاست اما ابزار و لوازمی هم دارد، تصریح کرد: انصافا ۴۰ روز زمان خوبی برای ارزیابی عملکرد وزیر یک وزارتخانه وسیع مثل وزارت صمت نیست.

پزشکیان با اشاره به اقدامات وزرا خاطرنشان کرد: می‌دانم که مثلا وزیر صمت در حال بازبینی و تهیه گزارش از عملکرد همه بخش‌های وزارتخانه بزرگ صمت است، لذا معتقدم که باید فرصت داد تا شناختش از این وزارتخانه مهم اقتصادی را کامل کند و با شناختی کامل ابزارها و سبک مدیریتی‌اش را به کار بگیرد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر بازنگری سیستم فعالیت وزارت صمت و سازمان‌های تابع آن به دلیل اثرات تحریم‌های جدید امریکا اصل مهمی است که از سوی رحمانی در وزارت صمت به شدت در حال پیگیری است و ما در این مسیر باید او را همراهی کنیم.

نایب رئیس مجلس افزود: با توجه به توان و تجارب مدیریتی رحمانی و برنامه‌اش برای واگذاری برخی اختیارات وزیر صمت به استان‌ها و دیگر سازمان‌‌‌ها باید منتظر اتفاقات خوبی در حوزه عملکرد این وزارتخانه باشیم. هر چند که باید دید استان‌ها و دیگر سازمان‌ها چه همکاری با وزارت صمت خواهند داشت.