لزوم پرهیز کشورها از رژیم تحریم ها و FATF

لزوم پرهیز کشورها از رژیم تحریم ها و FATF

کشور های حاضر در نشست چالش های تروریسم در بیانیه پایانی برلزوم پرهیز از سیاسی کاری رژیم تحریم های سازمان ملل و فعالیت کارگروه اقدام مالی FATF تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر ، در ابتدای مراسم اختتامیه دومین کنفرانس روسای مجالس افغانستان، ایران، پاکستان، ترکیه، چین، روسیه در مورد چالش های تروریسم و ارتباطات درون منطقه ای، بیانیه این کنفرانس قرائت شد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

۱- ما روسای مجالس و سران هیات های مجالس ملی جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی چین، جمهوری اسلامی پاکستان، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه دومین کنفرانس روسای مجالس برای مقابله با تروریسم و ارتباطات درون منطقه ای را در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۱۸ در تهران با شعار نقش پارلمان در جنگ علیه تروریسم و توسعه همکاری های بین المللی برگزار نمودیم.

۲- در دیدارهای خود به مسائل مهم منطقه ای و بین المللی نظیر تروریسم و تاثیر آن بر صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی پرداختیم. ما عملکرد و پیشرفت های به دست آمده از زمان اجلاس اسلام آباد تاکنون و چالش ها و فرصت های پیش رو را مورد بررسی قرار دادیم و بار دیگر به نقش صلح و توسعه پایدار به عنوان پیش شرط ارتقای روابط، یکپارچگی و هم افزایی در بین کشورها تاکید کردیم. در این راستا بر لزوم تعامل و گفتگوی بیشتر میان مجالس و ملت ها تاکید کردیم.

۳- از تلاش های مجالس کشورهایمان در راستای توسعه همکاری ها بر مبنای بیانیه اسلام آباد تحت عنوان «مشارکت به نام صلح، توسعه و همکاری» مورخ ۲۴ دسامبر ۲۰۱۷ استقبال کردیم.

۴- بر نقش مرکزی سازمان ملل در تسهیل همکاری های بین المللی به منظور پیشگیری و مقابله با تروریسم و افراط گرایی و همچنین نیاز به اتخاذ تمامی اقدامات منطبق با حقوق بین الملل و اصول منشور ملل متحد تاکید کردیم.

۵- نگرانی عمیق خویش را از اثرات مخرب تمامی اشکال و مظاهر تروریسم بر صلح، امنیت و توسعه بیان داشته و تاکید کردیم که تروریسم نباید به هیچ گونه دینی، تمدنی، ملتی یا قومیتی نسبت داده شود و به همین دلیل مصمم هستیم تا در جهت ریشه کن کردن تمامی اشکال تروریسم در منطقه ابتکارات و تلاش های جمعی خویش را تحکیم بخشیم و بر نیاز به پیگیری امنیت مشترک، جامع، همکاری جویانه و پایدار، تقویت همکاری های برد-برد، کنار گذاشتن معیارهای دوگانه و منافع خودخواهانه ژئوپلتیکی در مقابله با تروریسم و تقویت گفتگو و همکاری میان تمدن ها و مذاهب مختلف، ایجاد و بهبود ساز و کارهای دوجانبه و چندجانبه ضدتروریسم و تقویت همکاری های ضدتروریسم در سطح منطقه تاکید کردیم.

۶- اقدامات تروریستی در کشورهای عضو (افغانستان، چین، پاکستان، فدراسیون روسیه، ترکیه و ایران) از جمله حادثه تروریستی اخیر در چابهار مورخ ۷ دسامبر ۲۰۱۸ را با شدیدترین لحن محکوم کردیم و به همین علت در خشکاندن ریشه تروریسم و محکومیت حمایت از تروریسم و نیز حمایت از تلاش ها در این راستا مصمم هستیم.

۷- با توجه به نقش موثر و سازنده دستگاه های قانون گذاری در ایجاد بسترهای قانونی به منظور مبارزه با تروریسم، بر حمایت از افزایش تبادلات و همکاری های بین پارلمانی در سطوح و زمینه های مختلف به منظور استفاده از تجربیات یکدیگر با هدف تحقق جهان عاری از تروریسم تاکید کردیم.

۸- سازمان های امنیتی اعضای شرکت کننده را به ایجاد یک ساز و کار ویژه برای تبادل اطلاعات آشکار و پنهان و رویه های خوب و درس های آموخته شده برای جلوگیری و مبارزه با تروریسم و افراط گرایی تشویق کردیم.

۹- به منظور مبارزه با تروریسم به خصوص آن دسته از کشورهایی که قربانی تروریسم هستند منطبق با تعهدات خود ذیل حقوق بین الملل و منشور ملل متحد در اجتناب از فراهم نمودن مامن برای تروریست ها و نیز اجرای عدالت مبتنی بر اصل استرداد یا تعقیب قانونی هر شخصی که اقدامات تروریستی را مورد حمایت قرار داده یا آنها را تسهیل کرده یا در آن اقدامات مشارکت کرده یا تلاش برای مشارکت در تامین مالی، برنامه ریزی، آمادگی یا اجرای آن داشته است، کشورها را برای همکاری کامل فراخواندیم.