نهاد قدرت و ثروت مستعد فساد هستند/ ۸۰ درصد مردم دنیا از اقدامات دولت‌ها در مبارزه با فساد ناامید هستند/ اگر عالمان وسط مبارزه با فساد نباشند؛ طعمه فساد می‌شوند

ایلنا: وزیر بازرگانی دوران جنگ گفت: نقطه کلیدی درمبارزه با فساد این است که هم نهاد قدرت و هم نهاد ثروت مستعد فساد هستند یعنی جایی که قدرت و ثروت انباشته شود نباید…

وزیر بازرگانی دوران جنگ:

نهاد قدرت و ثروت مستعد فساد هستند/ ۸۰ درصد مردم دنیا از اقدامات دولت‌ها در مبارزه با فساد ناامید هستند/ اگر عالمان وسط مبارزه با فساد نباشند؛ طعمه فساد می‌شوند

وزیر بازرگانی دوران جنگ گفت: نقطه کلیدی درمبارزه با فساد این است که هم نهاد قدرت و هم نهاد ثروت مستعد فساد هستند یعنی جایی که قدرت و ثروت انباشته شود نباید انتظار مبارزه با فساد داشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حسن عابدی جعفری در همایش مبارزه با فساد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با اشاره به کنوانسیون مبارزه با فساد گفت: فردا روز جهانی مبارزه با فساد است. روزی که این کنوانسیون تصویب شده است و به عنوان نقطه عطف مبارزه با فساد است تا مردم دنیا با یک شیوه واحد این اقدام مهم را رقم بزنند. در ایران نیز از سال ۱۳۸۰ که تقریبا مقارن با تصویب این کنوانسیون بود همه ساله این روز، بزرگ داشته می‌شود. در اوایل دولت و سپس ان جی‌ او ها این روز را بزرگ می‌داشتند و در چهار سال اخیر نیز اتاق بازرگانی و بخش خصوصی وارد این موضوع شده تا ساختار بنگاه‌ها را اصلاح کنند.

وی ادامه داد: نقطه کلیدی در مبارزه با فساد این است که هم نهاد قدرت و هم نهاد ثروت مستعد فساد هستند یعنی جایی که قدرت و ثروت انباشته شود نباید انتظار مبارزه با فساد داشت و این تجربه تاریخی است که مربوط به یک سرزمین یا یک برهه زمانی خاص نیست اینکه ما انتظار داشته باشیم این دو نهاد خودشان را اصلاح کنند بعید است بنابراین نیازمند نهاد سوم هستیم و آن نهاد علمی است.

وزیر بازرگانی دوران جنگ با اشاره به نقش نهاد علم در مبارزه با فساد گفت: در گام اول زیرساخت‌های نظری مبارزه با فساد توسط این نهاد تهیه می‌شود باید توجه داشت که مبارزه با فساد غیرمبتنی بر دانش و علم عین فساد و مهلک‌ترین اشتباه این است که بدون دانش به مبارزه با فساد بپردازیم.

وی ادامه داد: گام دوم این است که اگر دانشمندان و علما گرفتاری خاصی را در جامعه دیدند باید پیشگام عملی مبارزه با آن باشند و البته سخت‌تر از گام اول است اگر حضور فعال حاصل نشود دو نهاد قدرت و ثروت هیچ مبارزه‌ای انجام نخواهند داد.

وی ادامه داد: بر اساس نظرسنجی‌های رسمی نزدیک به ۸۰ درصد مردم دنیا از اقدامات دولت‌ها در مبارزه با فساد ناامید هستند و پایگاه اصلی این مبارزه بر دوش عالمان گذاشته شده است. البته نباید فراموش کرد که در هیچ جای دنیا برای هیچ عالمی در هیچ سطحی فرش قرمزی پهن نشده است.

عابدی جعفری با تاکید بر نقش عالمان و دانشمندان در مبارزه با فساد گفت: عالمان باید توجه داشته باشد و اگر در وسط مبارزه با فساد نباشند بی‌تردید خود طعمه فساد خواهند شد اگر در دانشگاه شاهد فساد آکادمیک هستیم به این دلیل است که در این راستا مبارزه‌ای نشده و باید توجه داشت که فساد پدیده زنده، پویا و توسعه طلب است.

وی تصریح کرد: در مورد مبارزه با فساد عالمان در دو حوزه قرار دارند نخست در خدمت نهاد قدرت و ثروت هستند و حتی راهکارهای مبارزه با فساد را نشان می‌دهند گروه دوم عالمانی هستند که با چراغ دانش اقدام به مبارزه با فساد می‌کنند. البته گروه دوم نباید منتظر دعوت بنشینند و خود وارد میدان شوند ما در ماه‌های اخیر شاهد بودیم که گروهی از اقتصاددانان که فکر می‌کردند راهکار علمی دارند و صدای آنها شنیده نمی‌شود نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتند و بلافاصله از آنان دعوت شد تا سخنان‌شان شنیده شود.

گزارش مشکل
بخش خصوصیثروتجنگ