هدف اصلی از احیای کارت سوخت جلوگیری از قاچاق است

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: هدف اصلی از احیای مجدد کارت سوخت سامان دادن به وضعیت سوخت و جلوگیری از قاچاق سوخت است.

علی بختیار

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: هدف اصلی از احیای مجدد کارت سوخت سامان دادن به وضعیت سوخت و جلوگیری از قاچاق سوخت است.

علی بختیار در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هنوز تصمیمی در رابطه با وضعیت بنزین گرفته نشده‌ است و دولت هم در لایحه بودجه ۹۸ افزایش قیمت یا سهمیه بندی و حتی دو نرخی شدن بنزین را در نظر نگرفته‌ است.

وی ادامه‌ داد: در حال حاضر اقداماتی برای کسانی که کارت سوخت ندارند مهیا شده تا بتوانند کارت سوخت تهیه کنند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هدف دوم از این کار سامان دادن به وضعیت سوخت و جلوگیری از قاچاق سوخت است، اما در رابطه با سهمیه بندی و یا افزایش قیمت در مجلس تصمیمی اتخاذ نشده‌ است.