روسای مجلس ۶ کشور حادثه تروریستی چابهار را محکوم کردند

روسای مجالس ۶ کشور در پایان دومین کنفرانس مقابله با تروریسم در تهران اقدامات تروریستی در کشورهای عضو از جمله حادثه تروریستی اخیر در چابهار را محکوم و اعلام کردند در خشکاندن ریشه تروریسم و محکومیت حمایت از تروریسم مصمم هستند.

روسای مجالس ۶ کشور در پایان دومین کنفرانس مقابله با تروریسم در تهران اقدامات تروریستی در کشورهای عضو از جمله حادثه تروریستی اخیر در چابهار را محکوم و اعلام کردند در خشکاندن ریشه تروریسم و محکومیت حمایت از تروریسم مصمم هستند.

به گزارش ایسنا، در بیانیه پایانی دومین کنفرانس روسای مجالس ۶ کشور برای مقابله با تروریسم آمده است:

١. ما روسای مجالس و سران هیئت‌های مجالس ملی جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی پاکستان، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه دومین کنفرانس روسای مجالس برای مقابله با تروریسم و ارتباطات در منطقه‌ای را در تاریخ ۸ دسامبر ٢٠١٨ در تهران با شعار نقش پارلمان در جنگ علیه تروریسم و توسعه همکاری های بین المللی برگزار کردیم.

٢. در دیدارهای خود به مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی نظیر تروریسم و تاثیر آن بر صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی پرداختیم. ما همچنین بر تاثیرات منفی یک جانبه گرایی بر منطقه خود و فراتر از آن نیز به بحث پرداختیم. ما عملکرد و پیشرفت های به دست آمده از زمان اجلاس اسلام آباد تاکنون و چالش ها و فرصت‌های پیش رو را مورد بررسی قرار دادیم و بار دیگر به نقش صلح و توسعه پایدار به عنوان پیش شرط ارتقای روابط، یکپارچگی و هم افزایی در بین کشورها تاکید کردیم. در این راستا بر لزوم تعامل و گفتگوی بیشتر میان مجالس و ملت‌ها تأکید کردیم.

٣. از تلاش های مجالس کشورهای مان در راستای توسعه همکاری ها بر مبنای بیانیه اسلام آباد تحت عنوان «مشارکت به نام صلح، توسعه و همکاری» مورخ ۲۴ دسامبر ۲۰۱۷ استقبال کردیم.

۴. بر نقش مرکزی سازمان ملل در تسهیل همکاری های بین المللی به منظور پیشگیری و مقابله با تروریسم و افراط گرایی و همچنین نیاز به اتخاذ تمامی اقدامات منطبق با حقوق بین الملل و اصول منشور ملل متحد تاکید کردکردیم.

ادامه دارد...