خودکشی دانشجوی دانشگاه الزهرا

یکی از دانشجویان دانشگاه الزهرا در تماس با انصاف نیوز گفت: امروز ساعت ده صبح یکی از دانشجویان با پرتاب کردن خود از طبقه‌ی هشتم ساختمان خوارزمی این دانشگاه خودکشی کرد. هنوز کسی از انگیزه‌ی این خودکشی مطلع نیست. جسد تا ساعت یازده و نیم منتقل نشده بود. یکی از مسوولان دانشگاه که شاهد مرگ … نوشته خودکشی دانشجوی دانشگاه الزهرا اولین بار در انصاف نیوز پدیدار شد.

یکی از دانشجویان دانشگاه الزهرا در تماس با انصاف نیوز گفت: «امروز ساعت ده صبح یکی از دانشجویان با پرتاب کردن خود از طبقه‌ی هشتم ساختمان خوارزمی این دانشگاه خودکشی کرد. هنوز کسی از انگیزه‌ی این خودکشی مطلع نیست. جسد تا ساعت یازده و نیم منتقل نشده بود.»

یکی از مسوولان دانشگاه که شاهد مرگ این دانشجو بوده و نخواست نامش فاش شود می‌گوید: «من وقتی رسیدم تازه خودکشی کرده بود. او فارغ التحصیل سال ۹۲ کارشناسی ارشد رشته فلسفه بوده و برای تسویه حساب آمده بود. هنگام خودکشی کیف او همراهش نبود وقتی کیفش پیدا شد مدارک تسویه حساب در آن بود. از همه تعجب‌آورتر چادری بودن او بود؛ چون احتمالا مذهبی بود و خودکشی در دین اسلام قبح دارد.»

یکی از شاهدان عینی خودکشی می‌گوید: «وقتی از بالا می‌افتاد ما فکر کردیم یک کیسه است چون هیچ فریاد و جیغی نزد، اگر خودکشی نبود و اتفاقی افتاده بود حتما فریاد می‌زد. وقتی مسوولان متوجه شدند حراست از دانشجویان خواست هرعکسی گرفته‌اند پاک کنند.»

هیچ یک از مسوولان دانشگاه تاکنون در مورد این خودکشی توضیحی نداده‌اند.

باشگاه خبرنگاران نیز در خبر خود درباره‌ی این اتفاق آورده است که:

«بنابر اظهارات مأموران و طی بررسی‌های اولیه مشخص شد متوفی، فارغ‌التحصیل سال ۹۱ و دانشجوی رشته فلسفه و کلام اسلامی این دانشگاه بوده که صبح امروز از پله‌های اضطراری طبقه هشتم یک ساختمان در بخش اداری این دانشگاه خود را به پایین پرتاب کرده و به کام مرگ فرورفته بود.

بررسی لوازم همراه متوفی نشان داد وی داروهای بیماران داری مشکلات اعصاب و روان را همراه خود داشته است.

در نهایت با دستور محسن مدیرروستا؛ بازپرس ویژه قتل پایتخت جسد متوفی به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.»

لینک کوتاه شده: http://www.ensafnews.com/rfOVG