۲۰ میلیون نفر جمعیت روستایی داریم/ ۳۵ هزار دهیار در کشور هستند

بر اساس آخرین آمار حدود ۲۰ میلیون نفر جمعیت روستایی داریم که معادل ۲۶ درصد جمعیت کل کشور است و در حال حاضر بیش از ۳۵ هزار دهیار در کشور در حال خدمت به مردم در روستا‌ها هستند.

خبرگزاری میزان- بر اساس آخرین آمار حدود ۲۰ میلیون نفر جمعیت روستایی داریم که معادل ۲۶ درصد جمعیت کل کشور است و در حال حاضر بیش از ۳۵ هزار دهیار در کشور در حال خدمت به مردم در روستا‌ها هستند.

دهیاران برتر به سمت بخشدار ارتقا می‌یابند/ تربیت نیرو‌های جوان برای پست‌های مدیریتی در وزارت کشور گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ بر اساس آخرین آمار حدود ۲۰ میلیون نفر جمعیت روستایی داریم که معادل ۲۶ درصد جمعیت کل کشور است.

این آخرین رقم جمعیت روستایی کشور است که آن را امروز سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد.

به گفته این مقام مسئول، در حال حاضر بیش از ۳۵ هزار دهیار در کشور در حال خدمت به مردم در روستا‌ها هستند که از این تعداد نیز ٢ هزار و ۵۰۰ دهیار زن مشغول فعالیت هستند.


بر اساس دستور وزیر کشور به منظور حضور بیشتر جوانان در عرصه‌های مدیریتی و ارتقاء دهیاران، مقرر شد عملکرد آنها در کمیته‌ای در این وزارتخانه مورد ارزیابی قرار گیرد تا پس از کسب امتیازات کافی بر اساس شاخص‌های پیش بینی شده و دستورالعملی که به این منظور به تایید وزیر کشور خواهد رسید این دهیاران ارتقاء پست یافته و به سمت بخشدار منصوب شوند.


سامانی این نکته را هم گفته است یکی از اهداف وزیر کشور تربیت نیرو‌های انسانی حرفه‌ای در وزارت کشور بوده که این اقدام موجب کادرسازی مناسب در بدنه وزارت کشور شده و انگیزه جوانان را در کار و خدمت بیشتر به مردم به خصوص در روستا‌ها بیشتر می‌کند.


وزارت کشور مصمم است با بهره گیری از نیرو‌های جوان، خلاق و تحصیلکرده مسیر توسعه و پیشرفت کشور به خصوص در پست‌های مدیریتی پایه و بنیادین را شتاب دهد.