مبارزه با فساد قدم اول مدیران باشد/ ضرورت طراحی جایزه ملی یا بین‌‌‌المللی مبارزه با فساد اداری

ایلنا: یک استاد مدیریت دانشگاه تهران تاکید کرد: باید از مدیران حاضر و مدیران آینده خواسته شود مبارزه با فساد قدم اول آنها باشد و ارتقای سطح مهارت و توانمندی‌‌‌ها در…

تسلیمی:

یک استاد مدیریت دانشگاه تهران تاکید کرد: باید از مدیران حاضر و مدیران آینده خواسته شود مبارزه با فساد قدم اول آنها باشد و ارتقای سطح مهارت و توانمندی‌‌‌ها در سطح مدیران و از نظر ایده‌‌‌داری مورد توجه قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، محمدسعید تسلیمی، استاد مدیریت دانشگاه تهران در پنل اول همایش «مبارزه با فساد در ایران؛ نظام‌‌‌مند یا موردی» در سخنرانی خود با عنوان «لزوم روش‌‌شناسی مبارزه با فساد» گفت: فساد مسئله‌‌‌ای است که تشخیص، حل و مبارزه با آن خود مجموعه‌‌‌‌‌ای از مسائل است و ما هم بسیار بر شناسایی فساد تمرکز داشته‌‌‌‌ایم.

وی ادامه داد: مبارزه با فساد مقوله‌‌‌‌ای است از دو بعد عملی و نظری که بعد نظری فرعی و تحت‌‌‌الشعاع گفتمان‌‌‌های یکنواخت و بعضا تکراری خود فساد است و از نظر عملی نیازمند پاسخ‌‌ها برای ابر مجهول موفقیت مبارزه موفق با فساد است. بر این اساس ضروری است راهکار پژوهی را در نظر بگیریم تا مبتلایان و انگیزه‌‌‌داران دریابند مبارزه با آن در دستورکار دانش‌‌‌پژوهان قرار دارد و وجهه همت دست‌‌اندرکاران است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه چند راهکار در این مسیر شامل استخراج معیارهای سلامت اداری، وارد ساختن آنها به دایره آگاهی‌‌‌های علمی عمومی و معرفی مدیران و کارکنان واجد آنها وجود دارد، اظهار داشت: همچنین تلاش در خلق بینش و دانش جدید و همچنین برقراری تعاملات میان دانشگاه‌‌‌ها و سازمان‌‌‌‌ها باید در دستورکار ما باشد. در این مسیر همچنین باید طراحی درس مدیریت مبارزه با فساد مورد توجه باشد، اگر بنا است این عنصر از جامعه پاک شود.

تسلیمی با بیان اینکه باید از مدیران حاضر و مدیران آینده خواسته شود مبارزه با فساد قدم اول آنها باشد و ارتقای سطح مهارت و توانمندی‌‌‌ها در سطح مدیران و از نظر ایده‌‌‌داری مورد توجه قرار بگیرد، تصریح کرد: باید از موفقان و کاهلان این امر رتبه‌‌‌بندی صورت بگیرد. طراحی و تدوین جایزه ملی یا بین‌‌‌المللی مبارزه با فساد اداری هم بسیار مهم است.

وی افزود: ایجاد زمینه برای پایش مستمر با دستاورد گفتمان‌‌‌های پیشین و تاکید فراوان به یادگیری از رخدادها و عملکردها نیز در این مسیر مهم است. در نهایت آنچه لازم است تهیه برنامه‌‌‌های عمل بر پایه پیش‌‌گفته‌‌ها است.