روسای مجالس 6 کشور آسیایی عکس یادگاری گرفتند

روسای مجالس 6 کشور آسیایی پس از پایان مراسم افتتاحیه دومین کنفرانس شش کشور برای مقابله با تروریسم، عکس یادگاری گرفتند.

روسای مجالس 6 کشور آسیایی پس از پایان مراسم افتتاحیه دومین کنفرانس شش کشور برای مقابله با تروریسم، عکس یادگاری گرفتند.

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، روسای مجالس شش کشور، ایران، ترکیه، افغانستان، پاکستان، چین و روسیه، پس از مراسم افتتاحیه دومین کنفرانس شش کشور آسیایی برای مقابله با تروریسم، عکس یادگاری گرفتند.

رؤسای مجالس 6 کشور آسیایی عکس یادگاری گرفتند