۲۶۰ نفر ایرانی دارای ورود و یا اقامت غیرقانونی در انگلیس به ایران برگشته‌اند

سفیر ایران در لندن تاکید کرد: در ۲ سال گذشته ۲۶۰ نفر ایرانی دارای ورود و یا اقامت غیرقانونی در انگلیس با مراجعه به این سفارت به ایران برگشته‌اند.

خبرگزاری میزان- سفیر ایران در لندن تاکید کرد: در ۲ سال گذشته ۲۶۰ نفر ایرانی دارای ورود و یا اقامت غیرقانونی در انگلیس با مراجعه به این سفارت به ایران برگشته‌اند.

یدی‌نژاد: قاچاقچیان بین‌المللی برای منفعت خود مهاجرت گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ حمید بعیدی‌نژاد در نوشتاری گفت: قاچاقچیان بین‌المللی برای منفعت خود مهاجرت غیرقانونی را تشویق کرده و جان و مال افراد را به خطر می‌اندازند اما برخی قربانی‌ها که به هدف نمی‌رسند، تصمیم بهتری می‌گیرند.

سفیر ایران در لندن تاکید کرد: در ۲ سال گذشته ۲۶۰ نفر ایرانی دارای ورود و یا اقامت غیرقانونی در انگلیس با مراجعه به این سفارت به ایران برگشته‌اند.