نایب رییس کنگره خلق چین: باید همکاری‌های بین‌المللی را برای مبارزه با تروریسم افزایش داد

نایب رییس کنگره خلق چین با تاکید بر لزوم افزایش همکاری‌های بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم و حذف آن گفت که برگزاری این کنفرانس سیگنال مثبتی برای ایجاد ثبات در منطقه را به جهان مخابره می‌کند.

نایب رییس کنگره خلق چین با تاکید بر لزوم افزایش همکاری‌های بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم و حذف آن گفت که برگزاری این کنفرانس سیگنال مثبتی برای ایجاد ثبات در منطقه را به جهان مخابره می‌کند.

به گزارش ایسنا، شین جو در دومین کنفرانس روسای مجالس افغانستان، ایران، پاکستان، ترکیه و چین چالش‌های تروریسم در ارتباطات درون منطقه‌ای با محکوم کردن حمله تروریستی روز گذشته چابهار، گفت: این حملات تروریستی خطر تروریسم را گوشزد می‌کند. ما شش کشور شرکت‌کننده در این کنفرانس همگی قربانی تروریسم هستیم و بر مبارزه با آن تاکید داریم.

وی با تاکید بر لزوم تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای مبارزه با تحرکات تروریستی، اظهار کرد: هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهایی به مقابله با تروریسم بپردازد. ما شش کشور باید گام‌های قدرتمندانه‌ای برای مقابله با تروریسم برداریم.

نایب رییس کنگره خلق چین با تاکید بر لزوم استفاده از راهکارهای جدید برای مقابله با تروریسم، ادامه داد: باید همکاری‌ها و مناسبات و مکانیزم‌های دو یا چند جانبه امنیتی را افزایش داد و با اقدامات جدایی‌طلبانه، درگیری‌های و گروه‌های جدید مقابله کرد و خطوط ثابتی را برای مبارزه با تروریسم در نظر گرفت.

شین جو بر لزوم افزایش همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با تروریسم تاکید داشت و گفت: چین طرح یک جاده یک کمربند را درباره جاده ابریشم ارائه کرده است که این طرح به دنبال گسترش همکاری بین‌المللی و راهکاری جدید جهت توسعه اقتصادی است.

وی افزایش همکاری‌های صنعتی و توسعه سرمایه‌ گذاری را ضروری خواند و ادامه داد: باید برای مبارزه با تروریسم و حذف آن همکاری‌های بین‌المللی را افزایش داد. قطعا برگزاری این کنفرانس با حضور شش کشور سیگنال مثبتی برای ایجاد ثبات در منطقه را به جهان مخابره می‌کند.