با همکاری مثبت می‌توانیم به ثبات منطقه برسیم

با همکاری مثبت می‌توانیم به ثبات منطقه برسیم

رئیس پارلمان چین گفت: با همکاری‌های مثبت می توانیم به ثبات در منطقه برسیم و باید این مسئله را به جهانیان نشان دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر ، چنژو نایب رئیس پارلمان چین در دومین کنفرانس روسای مجالس شش کشور برای مقابله با تروریسم، به اهمیت مبارزه با تروریسم پرداخت و گفت: ما شش کشور قربانی تروریسم هستیم و باید لزوم همکاری برای مبارزه با تروریسم را درک کنیم و هیچ کشوری به تنهایی نمیتواند در این زمینه موفق باشد.

وی افزود: ما باید پیگیر همگرایی مستمر در زمینه مبارزه تروریسم باشیم و از  هیچ کوششی در این زمینه مضایقه نکنیم.

نایب رئیس پارلمان چین با اشاره به اینکه لازم است مکانیزم‌های دوگانه یا چند گانه برای مبارزه با تروریسم ایجاد کنیم، تصریح کرد: همچنین لازم است قوانین و فعالیت‌های یکسانی در این زمینه انجام دهیم و از اقدامات جدایی طلبانه و درگیرانه در منطقه جلوگیری کنیم.

چنژو با تأکید بر اینکه ضرورت دارد تجربه‌های موفق خود در زمینه مبارزه با تروریسم را به اشتراک بگذاریم، ادامه داد: همچنین باید خطوط ثابتی را برای مبارزه با شبکه های تروریستی ایجاد کنیم.

وی تاکیدکرد: از جذب جوانان به گروه‌های تروریستی باید جلوگیری شود و با مقابله با فقر و همچنین مبارزه با تفکر تروریستها باید در این زمینه گام برداریم.

نایب رئیس پارلمان چین با تأکید بر ضرورت ترویج و گسترش امنیت، خاطرنشان کرد: باید راهکارهای جدیدی را برای توسعه اقتصادی خود اتخاذ و سیاست های قانون مندی را در این زمینه ایجاد کنیم.

وی با ضرورت تقویت شبکه های ارتباطی ،گفت: ما تاکنون همکاری های متعددی با این ۵ کشور داشته ایم و باید به همه همکاریهای خود ادامه دهیم و با تعامل مثبت به ثبات منطقه برسیم و این مسئله را به جهانیان نشان دهیم.