جعل پاسپورت برای پناهندگی به آمریکا یا شهادت در سوریه!

به گزارش مشرق، یک فعال رسانه ای در توییتر درباره جعل پاسپورت افغانستانی برای پناهندگی به آمریکا و برای دفاع از کشور با پاسپورت افغانی به سوریه و عراق رفتن، نوشت: