جنایت‌ تروریست‌ها امنیت افغانستان را از بین برده است

جنایت‌ تروریست‌ها  امنیت افغانستان را از بین برده است

رئیس مجلس افغانستان گفت: آسایش مردم ما به دلیل جنایت‌های تروریستها از بین رفته است، به همین جهت ما چند کشور باید برای حل این مشکل راهکارهایی را بیندیشیم.

به گزارش خبرنگار مهر ، عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس افغانستان امروز(شنبه) در دومین کنفرانس روسای مجالس ۶ کشور درباره مبارزه با تروریسم، درباره مقابله و مبارزه با تروریسم،گفت: افغانستان در مبارزه با این پدیده شوم تعهد کامل دارد و همواره بر این مسئله و مبارزه با آن تأکید کرده است.

وی ادامه داد: تروریست‌ها به هیچ کیش و آیینی پایبند نیستند و فجیع ترین جنایت ها را در مقابل پول مرتکب می‌شوند.

رئیس مجلس افغانستان تصریح کرد: افغانستان کشوری است که جولانگاه بسیاری از تروریستهای داخلی و خارجی شده است و تاکنون قربانیان زیادی در این زمینه داده است.

عبدالرئوف ابراهیمی با بیان اینکه آسایش مردم ما به دلیل جنایت‌های تروریست‌ها از بین رفته است، گفت: ما چند کشور از روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خوب و همچنین منافع مشترکی برخوردار هستیم و باید برای حل این مشکل راهکارهایی را بیندیشیم.

وی افزود: لازم است برای مبارزه با تروریسم، راهکارهایی اندیشیده شود و حتی در پارلمان‌های ما به تصویب برسد و پس از آن به صورت کامل اجرایی شود.

عبدالرئوف با تأکید بر اینکه بدون همکاری صادقانه و هماهنگ سازی فعالیت‌های مبارزه با تروریسم قطعا نمیتوانیم به موفقیت برسیم، تصریح کرد: ما باید در این زمینه متحد باشیم و همکاریهای نزدیک تری داشته باشیم تا از این طریق رفاه و آسایش مردم خود را تضمین کنیم.

رئیس مجلس افغانستان در پایان خاطرنشان کرد: پارلمان و حکومت افغانستان برای مبارزه با تروریسم با همه کشورها همکاری می‌کند.