در ۲ سال گذشته ۲۶۰ ایرانی دارای اقامت غیرقانونی از لندن به تهران بازگشتند

ایلنا: سفیر ایران در لندن گفت: در دو سال گذشته، ۲۶۰ نفر ایرانی که اقامت غیرقانونی در انگلیس داشتند با مراجعه به این سفارت به ایران بازگشته‌اند.

بعیدی‌نژاد:

در ۲ سال گذشته ۲۶۰ ایرانی دارای اقامت غیرقانونی از لندن به تهران بازگشتند

سفیر ایران در لندن گفت: در دو سال گذشته، ۲۶۰ نفر ایرانی که اقامت غیرقانونی در انگلیس داشتند با مراجعه به این سفارت به ایران بازگشته‌اند.

به گزارش ایلنا، حمید بعیدی‌نژاد در توییتی نوشت:

قاچاقچیان بین‌المللی برای منفعت خود مهاجرت غیرقانونی را تشویق کرده و جان و مال افراد را به خطر می‌اندازند. اما برخی قربانی‌ها که به هدف نمی‌رسند، تصمیم بهتری می‌گیرند. در دو سال گذشته، ۲۶۰ نفر ایرانی که اقامت غیرقانونی در انگلیس داشتند، با مراجعه به سفارت ایران در لندن به ایران برگشته‌اند.