پشت پرده تشنجات دانشگاه امیرکبیر

یکی از دانشجویان حاضر در تجمع دانشگاه امیرکبیر در این باره به گفت که اعضای بسیج دانشجویی و بویژه شورای مرکزی انجمن اسلامی به آن‌ها حمله و پلاکارد‌ها را پاره کردند.

در روز‌های گذشته تصاویر و ویدئو‌هایی از زد و خورد دو طیف دانشجویی دانشگاه امیرکبیر منتشر شده است.

به گزارش ایران، تعدادی از دانشجویان این دانشگاه در اعتراض به مشکلات معیشتی و اقتصادی کشور در محوطه این دانشگاه تجمع کردند، اما بر اساس اظهارات دانشجویان و تصاویر منتشر شده، این تجمع به تنش کشیده شد.

یکی از دانشجویان حاضر در تجمع دانشگاه امیرکبیر در این باره به گفت که اعضای بسیج دانشجویی و بویژه شورای مرکزی انجمن اسلامی به آن‌ها حمله و پلاکارد‌ها را پاره کردند.

مرتضی محمدی یکی از مسئولین بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر و از حاضران در تجمع در این باره گفت:چند وقتی است که تعدادی از دانشجویان در دانشگاه‎های شریف، علامه، بابل، تهران و همچنین دانشگاه ما سازماندهی شدند. قصدشان جذب بدنه نخبگانی هستند تا اذهان را تحریک کنند و این موضوعات را به کف جامعه بکشانند. در دانشگاه ما بیانیه و اعلامیه پخش کردند. هیچ کدام از تشکل‎های دانشجویی ما مسئولیت این تجمع را قبول نکردند، اما همه آن‌ها در این تجمع حضور داشتند. چراکه آن‌ها از بیرون خط و ربط می‎گیرند. در اطلاعیه آن‌ها گفتند که قضیه، معیشت مردم است، اما با توجه به بی تجربگی آنها، شعار‌هایی که سردادند، کاملاً سیاسی و ساختار شکنانه بود. من یک دانشجو هستم و این صلاحیت را به بنده داده‌اند. رهبر جمهوری اسلامی ایران به من گفته است که می‎توانید آتش به اختیار عمل کنید.