منصوری آرانی: بیان صادقانه اروپا در مورد سازوکار مالی باید درعمل نشان داده شود

یک عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: اروپایی‌ها توان‌شان در نقش‌آفرینی اقتصادی دنیا بیش از این نیست از طرف دیگر مسئولان ما می‌توانند تشخیص دهند که گفته‌های آنها با عمل همخوانی دارد یا خیر.

منصوری آرانی

یک عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: اروپایی‌ها توان‌شان در نقش‌آفرینی اقتصادی دنیا بیش از این نیست از طرف دیگر مسئولان ما می‌توانند تشخیص دهند که گفته‌های آنها با عمل همخوانی دارد یا خیر.

عباسعلی منصوری آرانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اروپایی‌ها هم قول دادند و هم این که در برجام همچنان پایبند ماندند، اما اقدامات آنها در زمینه ساز و کار مالی از دو نگاه و رویکرد قابل بررسی است.

وی افزود: نگاه اول این است که رفتار آنها غیر تعمدی است یعنی توان‌شان در نقش آفرینی اقتصادی دنیا بیش از این نیست و وزن‌شان همین اندازه است، بنابراین تصوراتی که در دنیا نسبت به اروپا وجود دارد غلط است، اما نگاه دیگر این است که در یک هماهنگی رفتاری با آمریکا سعی می‌کنند به گونه‌ای وقت کشی کنند، یعنی اقدامات آنها تعمدی است.

این عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین بیان کرد: با توجه به این دو رویکرد مسئولان ما با توجه به رفتار اروپایی‌ها و هزینه‌ای که بعد از خروج ترامپ از برجام دادند، باید تشخیص درستی نسبت به عملکرد آنها داشته باشند و بر مبنای همان هم سیاست‌های‌شان را تدوین کنند.

این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: به نظر می رسد  بیان تکراری و چند باره اروپا  مبنی بر این که ما صادقانه در برجام هستیم و کانال های اقتصادی را دنبال می کنیم، طی آینده نزدیک باید در عمل نشان داده شود. فکر می کنم تیم مذاکره کننده ما و همین طور مسئولین ما می‌توانند این تشخیص را دهند که گفته‌های آن‌ها با عمل‌شان همخوانی دارد یا خیر.

منصوری آرانی در ادامه با اشاره به مباحثی که در مورد فعالیت موشکی ایران خارج از قطعنامه 2231 مطرح شده، اظهار کرد:  در قطعنامه 2231 یک محدودیت  صرفا در بعد موشکی وجود دارد که درباره ما در این قطعنامه نوشته شده ایران مجاز نیست بهره برداری موشک هایی را دشته باشد که فعالیت هایشان هسته ای است و لذا ما در بعد تولید و ساخت این موشک‌ها، دچار محدودیت هستیم و نباید این کار را کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اما در بقیه موارد هیچ محدودیت خاصی برای ایران نیست  ما ضمن رعایت تعهدنامه از هرگونه اقدامی که منجر گردد تا قطعنامه دچار خدشه شود اجتناب می‌کنیم.

این عضو سایق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان گفت:  طبیعی است ما برای دفاع‌مان بلاشک از کسی اجازه نمی گیریم و خود را ملزم می دانیم در چارچوب قطعنامه حرکت کنیم در غیر این صورت در سایر موارد از کسی اجازه نمی‌گیریم.