رحیمی: طرح جامعی برای پرورش و جایگزینی مدیران جوان تهیه شود

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که نظام سفارشی برای جذب مدیران باید برچیده شود، گفت: همواره نظام مدیریتی ما از خلاء وجود مدیران جوان و پرورش و تربیت مدیران جدید ضربه دیده است، لذا احتیاج داریم که راهکاری برای الزام مدیران به کادرسازی و استفاده از نیروهای جوان اندیشیده شود.

علیرضا رحیمی

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که نظام سفارشی برای جذب مدیران باید برچیده شود، گفت: همواره نظام مدیریتی ما از خلاء وجود مدیران جوان و پرورش و تربیت مدیران جدید ضربه دیده است، لذا احتیاج داریم که راهکاری برای الزام مدیران به کادرسازی و استفاده از نیروهای جوان اندیشیده شود.

علیرضا رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: خلاء مدیران جوان و پرورش و تربیت مدیران جدید خلاء بزرگی است که همواره نظام مدیریتی ما از آن صدمه دیده است. از لحاظ قانونی الزامی برای استفاده از مدیران جدید وجود نداشته که اکنون شاهد چنین وضعیتی هستیم.

وی افزود: در برهه حساس فعلی که همه نگاه‌ها معطوف به مساله‌ی مدیریت کشور است، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا سازمان امور اداری و استخدامی باید طرحی جامع برای پرورش و جایگزینی مدیران جوان در دستور کار قرار دهد.

این عضو فراکسیون امید خاطر نشان کرد: در این بین پرهیز از هرگونه تبعیض جنسیتی امری مهم است. باید برابری بین خانم‌ها و آقایان لحاظ شود. همچنین این طرح به گونه‌ای باشد که موضوع نفوذ سفارش‌های خارج از عرف مدیریتی و قانونی نتواند تاثیر بگذارد.

رحیمی توضیح داد: نباید مدیران براساس سفارش از جاهای مختلف عزل و نصب شوند؛ لذا برچیده شدن نظام سفارشی مدیران و برقراری نظام عادلانه و حرفه‌ای برای مدیران ضروری است قطعا تقویت بخش مدیریتی به نفع مردم خواهد بود.

وی در پایان گفت: دولت می‌تواند آیین‌نامه الزام‌آوری در هیات وزیران تدوین و تصویب کند. اگر خلاء قانونی که به مصوبه مجلس شورای اسلامی نیاز دارد هم وجود داشته باشد مجلس در این مسیر حرکت می‌کند. البته بهتر است که دولت بعضا لایحه دهد.