کمتر از ۳۰ درصد اعتبارات امسال بسیج سازندگی تحقق پیدا کرده است

رئیس سازمان بسیج سازندگی با بیان اینکه این سازمان در سال گذشته  تنها کمتر از ۳۴ درصد اعتبارات مصوب دولتی خود را دریافت کرد، افزود: کل اعتبارات امسال بسیج سازندگی برای محرومیت‌زدایی ۳۰ میلیارد تومان است که تا امروز کمتر از ۳۰ درصد این اعتبارات تحقق پیدا کرده است.

خبرگزاری میزان- رئیس سازمان بسیج سازندگی با بیان اینکه این سازمان در سال گذشته  تنها کمتر از ۳۴ درصد اعتبارات مصوب دولتی خود را دریافت کرد، افزود: کل اعتبارات امسال بسیج سازندگی برای محرومیت‌زدایی ۳۰ میلیارد تومان است که تا امروز کمتر از ۳۰ درصد این اعتبارات تحقق پیدا کرده است.

کمتر از ۳۰ درصد اعتبارات امسال بسیج سازندگی تحقق پیدا کرده است سردار «نعمان غلامی» در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، با بیان اینکه اتکای مجموعه بسیج سازندگی در اجرای اغلب پروژه‌ها، به منابع مالی اهدایی از سوی مردم است، اظهار کرد: به عنوان مثال ۶۰ درصد منابع گروه‌های جهادی در خدمت رسانی رزمایش سپاهیان محمد رسول الله (ص) از محل کمک خیرین تامین شده بود.

وی افزود: رویکرد سازمان بسیج سازندگی، جذب کمک‌های مردمی برای محرومیت زدایی از چهره کشور است و ما در این مسیر تجارب خوبی را کسب کرده‌ایم.

سردار غلامی با بیان اینکه بسیج سازندگی در سال گذشته  تنها کمتر از ۳۴ درصد اعتبارات مصوب دولتی خود را دریافت کرد، افزود: کل اعتبارات امسال بسیج سازندگی برای محرومیت‌زدایی ۳۰ میلیارد تومان است که تا امروز کمتر از ۳۰ درصد این اعتبارات تحقق پیدا کرده است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی در پایان گفت: با توجه به اهمیت اقدامات بسیج سازندگی در عرصه خدمت‌رسانی و محرومیت زدایی، سازمان بسیج از اعتبارات سایر معاونت‌ها و اقشار زده و اعتبارات ما را تامین کرده است.