گفت و نشود/ مخلوط مساوی

گفت: چه عرض کنم؟! هزاران هزار میلیارد تومان نقدینگی که تورم طاقت‌فرسای کنونی را پدید آورده نمی‌بینند و به یک گوشه کم‌اهمیت که آن‌هم در اختیار خودشان بوده بند می‌کنند!

گفت و شنود

به گزارش مشرق، کیهان در گفت و شنود امروزش نوشت:

گفت: روزنامه حزب اشرافی کارگزاران در خصوص تورم سنگین کنونی  به سخنان رئیس جمهور در سمنان استناد کرده که گفته بود پرداخت ۳۳ هزار میلیارد تومان به مالباختگان موسسات غیرمجاز تورم آورده است!


گفتم: پس درباره افزایش نقدینگی در دولت آقای روحانی از ۴۷۰ هزار میلیارد تومان به ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان چه می‌گویند، این که ۳۵ برابر ۳۳ هزار میلیارد است!


گفت: شاید یادشان رفته!


گفتم: دولت در این ۵ سال چرا فکری به حال موسسات غیر مجاز نکرده است؟! مگر مجوز آنها از سوی دولت صادر  نمی‌شود؟ چرا مانع نشده است؟!


گفت: ای عوام! باید پرسید مگر  رانت‌های کلان در واگذاری ارز و سکه و خودرو کار دولت نبوده است؟!


گفتم: این سوال هم مطرح است که مدیریت دولت تدبیر در این میان کجا بوده که کار به اینجا کشیده است؟!


گفت: چه عرض کنم؟! هزاران هزار میلیارد تومان نقدینگی که تورم طاقت‌فرسای کنونی را پدید آورده نمی‌بینند و به یک گوشه کم‌اهمیت که آن‌هم در اختیار خودشان بوده بند می‌کنند!


گفتم: یارو وارد رستوران شد و سفارش خوراک مخلوط گوشت‌گاو و کبک داد و وقتی غذا را آوردند با تعجب به مدیر رستوران گفت؛ اینکه فقط گوشت گاو است! و مدیر رستوران گفت؛ اختیار دارید، کاملا مساوی است! چون ما هر روز صبح یک گاو و یک کبک ذبح می‌کنیم و گوشتشان را با هم مخلوط می‌کنیم!