“پایمردی هیات ایرانی در اجلاس اوپک نتیجه داد”

سفیر ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در وین گفت: پایمردی هیات ایرانی شرکت کننده در اجلاس اوپک نتیجه داد و اعضای این سازمان با کاهش سهمیه تولید برای اعضا و معاف کردن کشورمان از این کاهش تولید موافقت کردند. به گزارش ایسنا، کاظم غریب آبادی با اشاره به جزییات کاهش تولید اظهار کرد: بر … نوشته “پایمردی هیات ایرانی در اجلاس اوپک نتیجه داد” اولین بار در انصاف نیوز پدیدار شد.

اوپک

سفیر ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در وین گفت: پایمردی هیات ایرانی شرکت کننده در اجلاس اوپک نتیجه داد و اعضای این سازمان با کاهش سهمیه تولید برای اعضا و معاف کردن کشورمان از این کاهش تولید موافقت کردند.

به گزارش ایسنا، کاظم غریب آبادی با اشاره به جزییات کاهش تولید اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده اعضای اوپک به میزان هشتصد هزار بشکه و اعضای غیر عضو به میزان چهارصد هزار بشکه از تولید خود خواهند کاست. این کاهش تولید از ابتدای سال آتی میلادی (حدود ۲۰ روز دیگر) عملیاتی خواهد شد.

لینک کوتاه شده: http://www.ensafnews.com/6rqTY