بابالنگ دراز به استقبال احمدی نژاد رفت

عکس نحوه استقبال از احمدی‌نژاد در یک مراسم مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است.

خبرآنلاین: عکس نحوه استقبال از احمدی‌نژاد در یک مراسم مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است.

بابالنگ دراز به استقبال احمدی نژاد رفت