غریب آبادی به عنوان معاون اول کمیسیون موادمخدر سازمان ملل انتخاب شد

کاظم غریب آبادی نماینده دائم کشورمان در سازمان‌های بین المللی در وین، در نشست شصت و یکم کمیسیون موادمخدر سازمان ملل، به مدت یکسال به عنوان معاول اول و رییس کمیته عمومی این کمیسیون انتخاب شد.

غریب آبادی نماینده دائم کشورمان در سازمان‌های بین المللی در وین، در نشست شصت و یکم کمیسیون موادمخدر سازمان ملل، به مدت یکسال به عنوان معاول اول این کمیسیون انتخاب شد.

ب غریب آبادی به عنوان معاون اول کمیسیون موادمخدر سازمان ملل انتخاب شد ه گزارش حوزه سیاست  خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ،کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین المللی در وین، در نشست شصت و یکم کمیسیون موادمخدر سازمان ملل، به مدت یکسال به عنوان معاول اول و همچنین رییس کمیته عمومی این کمیسیون انتخاب شد. کمیسیون موادمخدر که ٥٣ عضو دارد و در سال ١٩٦٤ تاسیس گردید، نهاد اصلی بین المللی و محوری درخصوص سیاستگذاری‌های حوزه موادمخدر است.

این کمیسیون با تجزیه و تحلیل وضعیت مواد مخدر در جهان، توصیه‌های خود پیرامون کلیه مسائل مرتبط با معضل مواد مخدر، مواد روانگردان و نیز پیش ساز‌های این مواد را به شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد (اکوسوک) ارائه می‌کند. کمیسیون، همچنین اکوسوک را در اعمال نظارت عالیه بر اجرای کنوانسیون‌های سه گانه مواد مخدر و نیز کلیه قرارداد‌های بین المللی مرتبط با مواد مخدر یاری کند.

کمیسیون مواد مخدر همچنین بر مبنای توصیه‌های واصله از سازمان جهانی بهداشت، همه ساله موادی را به عنوان مواد مخدر، روانگردان و یا پیش ساز‌های این مواد از جدول ضمیمه کنوانسیون‌های سه گانه مواد مخدر (کنوانسیون واحد مواد مخدر مصوب ۱۹۶۱، کنوانسیون مواد روانگردان مصوب ۱۹۷۱ و کنوانسیون منع ترانزیت غیر قانونی مواد مخدر و روانگردان مصوب ۱۹۸۸) حذف و یا به آن اضافه کند.