چابهار در حال تبدیل شدن به منطقه‌ای است که می‌تواند عامل پیشرفت اقتصادی کشور باشد

نماینده مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: چابهار در حال تبدیل شدن به منطقه ای است که می تواند عامل پیشرفت اقتصادی کشور عزیزمان به خصوص منطقه سیستان و بلوچستان باشد.

نماینده مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: چابهار در حال تبدیل شدن به منطقه ای است که می تواند عامل پیشرفت اقتصادی کشور عزیزمان به خصوص منطقه سیستان و بلوچستان باشد.

ب چابهار در حال تبدیل شدن به منطقه‌ای است که می‌تواند عامل پیشرفت اقتصادی کشور باشد ه گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، احمدامیرآبادی فرهانی نماینده مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: چابهار در حال تبدیل شدن به منطقه ای است که می تواند عامل پیشرفت اقتصادی کشور عزیزمان به خصوص منطقه سیستان و بلوچستان و عامل صلح پایدار بین کشورهای افغانستان، پاکستان و هند باشد.

باید مراقب توطئه دشمنان ملت ایران و ملت های منطقه بود.