توافق اعضای اوپک برای کاهش تولید روزانه ۸۰۰ هزار بشکه

ایلنا: گزارش‌ها حاکی از توافق اعضای اوپک برای کاهش تولید ۸۰۰ هزار بشکه در روز است.

توافق اعضای اوپک برای کاهش تولید روزانه ۸۰۰ هزار بشکه

گزارش‌ها حاکی از توافق اعضای اوپک برای کاهش تولید ۸۰۰ هزار بشکه در روز است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کشورهای عضو اوپک توافق کردند میزان تولید نفت را ۸۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهند.