کنایه تند مهاجری به استعفای ۱۹ نماینده اصفهان

محمد مهاجری در توئیتی خطاب به ۱۹ نماینده اصفهان که تهدید کرده‌اند در صحن و کمیسیون‌های مجلس شرکت نمی‌کنند نوشت: خیلی دوست دارید همه بفهمند عدم و وجودتان یکی است. باور کنید فهمیده‌ایم.

محمد مهاجری در توئیتی با اشاره به استعفای ۱۹ نماینده استان اصفهان نوشت:

کنایه تند مهاجری به استعفای ۱۹ نماینده اصفهان