گشت و گذار رئیس جمهور آلمان در چین

فرانک والتر اشتاین‌مایر رئیس جمهور آلمان که در سفری شش روزه به چین رفته است از نقاط مختلف شهر گوانگ‌ژو دیدن کرد.

انتخاب: فرانک والتر اشتاین‌مایر رئیس جمهور آلمان که در سفری شش روزه به چین رفته است از نقاط مختلف شهر گوانگ‌ژو دیدن کرد.

گشت و گذار رئیس جمهور آلمان در چینگشت و گذار رئیس جمهور آلمان در چینگشت و گذار رئیس جمهور آلمان در چینگشت و گذار رئیس جمهور آلمان در چین